آثار دکتر مهدی خدامیان آرانی - سایت نابناک

نابناك: آثار استاد مهدي خداميان


دانلود رايگان كتب نويسنده
کتاب پیشنهادی

مطلب پیشنهادی

آيا خدا قبل از خلقت هستى، مى دانست كه فلان ساعت از فلان روز، اين قطره باران كجا خواهد افتاد؟ آيا او مى دانست كه اين برگ با اين ويژگى در كدام لحظه از كدام درخت جدا خواهد شد؟ آيا خدا به همه اين ها آگاهى داشت؟ اين سؤال ذهن مرا خيلى مشغول كرده بود، سرانجام تصميم گرفتم تا سؤال خود را از امام صادق(عليه السلام) بنمايم. براى همين به حضور آن حضرت رفتم و گفتم: ــ آقاى من! آيا مى توان در اين هستى، چيزى را پيدا كرد كه قبلاً در علم خدا نبوده باشد؟ ــ خير. همه آنچه كه تو در اين دنيا مى بينى در علم خدا بوده است، همه آفريده هاى خدا قبل از اين كه آسمان ها و زمين را خلق كند، در علم خدا بوده است و او به آن ها آگاهى داشته است.*P*39 ادامه مطلب ...

بالا