آثار دکتر مهدی خدامیان آرانی - سایت نابناک

سايت نابناك: آثار استاد مهدي خداميان


nabnak.ir
کتاب پیشنهادی

مطلب پیشنهادی

ــ اى موسى! سعى كن كودكان را دوست داشته باشى. بدان كه من خيلى دوست دارم بندگانم، كودكان را دوست داشته باشند، زيرا من آنان را بر توحيد خود خلق كرده ام، اى موسى! هر كودكى در روزگار كودكى از دنيا برود، جاى او در بهشتِ رحمت من خواهد بود.*P*35 آن روز موسى(عليه السلام) دانست كه محبّت كردن به كودكان را تو چقدر دوست دارى، آرى! همه كودكان با فطرت خويش، تو را مى شناسند و براى همين است كه اين قدر به دل مى نشينند. ادامه مطلب ...

بالا