آثار دکتر مهدی خدامیان آرانی - سایت نابناک

نابناك: آثار استاد مهدي خداميان


دانلود رايگان كتب نويسنده
کتاب پیشنهادی

مطلب پیشنهادی

وقتى كه تو را دارم، همه چيز دارم ولى بدون تو هيچ ندارم![65] ممنون توام كه با ياد خودت آرامش را به من عطا كردى! به راستى كه زندگى براى كسى كه مونسى چون تو نداشته باشد، چقدر سخت مى گذرد! تو هستى كه در مسير زندگى راهنماى من هستى، دستم مى گيرى و به سوى خود هدايتم مى كنى.[66] ادامه مطلب ...

بالا