گر عشق نباشد به چه كار آيد دل 

جهت دانلود رايگان برنامه 

انديشه سبز 

مجموعه كامل كتب نويسنده 

اينجا

را كليك كنيد 

*** 

اطلاعات بيشتر درباره تفسير باران