آثار دکتر مهدی خدامیان آرانی - سایت نابناک

نابناك: آثار استاد مهدي خداميان


دانلود و مطالعه كتب
کتاب پیشنهادی

مطلب پیشنهادی

نمى دانم آيا تو هم با اين سخن من موافق هستى؟ آيا مى توانيم كسانى را پيدا كنيم كه از ياران امام حسين(عليه السلام) بهتر باشند؟ من مدّت ها بر اين عقيده بودم تا اين كه با سخنى از امام سجاد(عليه السلام)روبرو شدم. اين سخن برايم خيلى عجيب بود، من جواب سؤال خويش را در اين سخن يافتم. امام سجاد(عليه السلام) به يكى از ياران خود چنين گفتند: "بدان كه روزگار غيبت امام دوازدهم، بسيار طولانى مى شود. آيا مى دانى بهترين مردم در همه زمان ها چه كسانى مى باشند؟ كسانى كه در زمان غيبت، زندگى مى كنند و به امامت امام زمان خود اعتقاد دارند و در انتظار ظهور هستند. آنها بهترين مردم همه زمان ها هستند. آنها خود مَظهَر ظهور هستند و گلِ سرسبد دنيا هستند". دوست خوب من! ادامه مطلب ...

بالا